XCOPY Kullanımı

Dosya kopyalamamız gerekiyor ve bazı fonksiyonlara ihtiyacımız var. XCOPY kullanımı işimizi fazlasıyla kolaylaştırabilir.

XCOPY için genişletilmiş daha işlevsel kopyalama diyebiliriz. Rivayetlere göre XCOPY ilk olarak DOS 3.2’de ortaya çıktı. 🙂

Kullanımıyla alakalı parametrelere ve örneklere bakacak olursak;

Gizli Dizinler, Sistem Öz Nitelikleri Olan Dizinler, Boş Dizinler tüm dosyalar veya alt dizinler de dahil olmak üzere mevcut dizinin tüm içeriğini kopyalayarak yeni bir dizin oluşturmak için;

xcopy e:\DizinAdi e:\YeniKopyaDizin / e / i / h

Dizin adlarında boşluklar varsa dizin yolunu ” içerisine alabilirsiniz.

“e:\Dizin Adi” gibi.

Not: Dizin yolu 254 karakterden uzun olduğunda “yetersiz bellek” hatasıyla başarısız olur ve “/ J” seçeneği olmadan büyük dosyaların taşınması (yalnızca Server 2008R2’den sonra kullanılabilir) bir sistemdeki tüm kullanılabilir RAM’i tüketebilir.

 

XCOPY ile kullanabileceğiniz anahatarlar..

/ a Arşiv özniteliği ayarlanmış dosyaları kopyalar. Bu anahtar, özniteliği değiştirmez.
/ m Arşiv özniteliği ayarlanmış dosyaları kopyalar ve arşiv özniteliğini kapatır.
/ d: tarih Belirtilen tarihte veya daha sonra değiştirilen dosyaları kopyalar.
/ p Her hedef dosyayı oluşturmadan önce sizi uyarır.
/ s Boş olanlar dışındaki klasörleri ve alt klasörleri kopyalar.
/ e Boş olsa bile herhangi bir alt klasörü kopyalar.
/ v Her yeni dosyayı doğrular.
/ w Kopyalamadan önce bir tuşa basmanızı ister.
/ a Arşiv özniteliği ayarlanmış dosyaları kopyalar. Bu anahtar, özniteliği değiştirmez.
/ m Arşiv özniteliği ayarlanmış dosyaları kopyalar ve arşiv özniteliğini kapatır.
/ d: tarih Belirtilen tarihte veya daha sonra değiştirilen dosyaları kopyalar.
/ p Her hedef dosya oluşturulmadan önce sizi uyarır.
/ s Boş olanlar dışında klasörleri ve alt klasörleri kopyalar.
/ e Boş olsa bile herhangi bir alt klasörü kopyalar.
/ w Kopyalamadan önce bir tuşa basmanızı ister.
/ c Hatalar oluşsa bile kopyalamaya devam eder.
/ben Hedef mevcut değilse ve birden fazla dosya kopyalıyorsanız, bu anahtar, hedefin bir klasör olduğunu varsayar.
/ q Kopyalama sırasında dosya adlarını göstermez.
/ f Kopyalama sırasında tam kaynak ve hedef dosya adlarını görüntüler.
/ l Kopyalanacak dosyaları görüntüler.
/ h Gizli dosyaları ve sistem dosyalarını kopyalar.
/ r Salt okunur dosyaların üzerine yazar.
/ t Bir klasör yapısı oluşturur, ancak dosyaları kopyalamaz. Boş klasörler veya alt klasörler içermez. Boş klasörleri ve alt klasörleri dahil etmek için / e anahtarıyla / t’yi kullanın.
/ u Bu hedefte zaten var olan dosyaları günceller.
/ k Öznitelikleri kopyalar. Tipik xcopy komutları salt okunur öznitelikleri sıfırlar.
/ y Size sormadan mevcut dosyaların üzerine yazar.
/ -y Mevcut dosyaların üzerine yazmadan önce sizi uyarır.
/ n Oluşturulan kısa adları kullanarak kopyalar.

Yorum yapın